Privacy policy

Varenhout Totaalonderhoud hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Varenhout Totaalonderhoud houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

de persoonsgegevens van onze bezoekers en klanten verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Beleidsdocument;

de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de door ons verwerkte persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van de rechten van de geregistreerden omtrent hun persoonsgegevens, hen hierop willen wijzen en deze respecteren;

Als Varenhout Totaalonderhoud zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de door ons verwerkte persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Contactformulieren

Wij bieden de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van cookies.
Deze cookies worden gebruikt om:

Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;

Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten;

Het internetaanbod voor u interessanter te maken door middel van meer gerichte advertenties;

U de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende social media kanalen;

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en/of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Varenhout Totaalonderhoud verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;

Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Verstrekking door uzelf, een offerte-aanvraag of de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Varenhout Totaalonderhoud de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam/voorletters;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adresgegevens (locatie werkzaamheden, factuuradres)

(Zakelijk) Telefoonnummer;

(Zakelijk) E-mailadres;

Geslacht;

Titel.

Uw persoonsgegevens worden door Varenhout Totaalonderhoud opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiƫle administratie voor maximaal 7 jaar dan wel langer ten behoeve van garanties.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Varenhout Totaalonderhoud
Poseidonsingel 56-h
1363 TR Almere-Poort
06-52752601
info@varenhouttotaal.nl